Privacy beleid

Grill Specials, gevestigd aan Postbus 8098, 1201HB Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Grill Specials
Postbus 8098
1201HB Hilversum

Persoonsgegevens die wij verwerken
Grill Specials verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
Wij streven er niet naar om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Aangezien we de leeftijd van bezoekers niet kunnen controleren, adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over minderjarigen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grillspecials.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doel en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens:
Grill Specials verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
  • Het informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
  • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken.
  • Het leveren van goederen en diensten aan u.
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Het verwerken van persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Grill Specials neemt geen besluiten met (aanzienlijke) gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:
Grill Specials bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen volgens de wettelijk verplichte termijn. Op dit moment geldt een administratieve bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Grill Specials verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken:
Grill Specials maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies, evenals vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, hebben hoofdzakelijk een technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website correct werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses.

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Ads
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook & Instagram
Functie: Analytische cookie die Social Media activiteiten meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Hotjar
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en analyseert
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Linkedin
Functie: Analytische cookie die Social Media activiteiten meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grill Specials. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te laten dragen aan een andere organisatie. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen, of om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar info@grillspecials.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Grill Specials wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van persoonsgegevens
Bij Grill Specials nemen we de beveiliging van uw gegevens serieus. We treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice info@grillspecials.nl.